SPPoločne 3

Kultúra bez hraníc na Domaši 0. ročník - Zvýšme si kultúrne občianske povedomie

Domaša

Získaný počet hlasov: 4 520

5.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 6 000 €Projekt je zameraný na prezentáciu kultúry v dnešnej uponáhľanej dobe, na priblíženie dostupnosti ľudovo umeleckej činnosti daných národnosti, nielen pre občanov národnostných menšín, ale pre každého, kto prejavuje záujem kultúrne a spoločensky žiť. Cieľom projektu je dať priestor ľuďom nadviazať medzi národnostné priateľstvá a väzby, ktorých spoločným záujmom bude kultúrno-spoločenský život. Jedná sa o pilotný projekt , teda ide o 0. ročník prehliadky kultúry národnostných menšín, kde je silný predpoklad rastu záujmu o spoznávanie jednotlivých kultúr. Opakovaním takýchto prehliadok každoročne, máme záujem vytvoriť a postupne obnoviť tradíciu s názvom Kultúra bez hraníc na Domaši, ktorá by dosiahl nadregionálny ako aj medzinárodný charakter.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Domaša

Predkladateľ

ŠKB CEDENT Vranov n.o.

Získaná výška podpory

6 000 €

30. 11. 2014
Projekt zblížil všetkých ľudí z akejkoľvek národnostnej menšiny s majoritou.

Prehliadka bola zameraná na prezentáciu ľudovej tvorby a folklóru, čo ocenila hlavne stredná a staršia veková kategória turistov a obyvateľov. Ohlas verejnosti a záujem o podobné aktivity priniesol podobnú akciu organizovanú v predvianočnom čase v okresnom meste Vranov nad Topľou, kde sa uskutočnil 0. ročník Kultúry bez hraníc aj v zime.
viac informácií

02. 08. 2014
V sobotu 2.8.2014 sa na Domaši v rekreačnej oblasti Poľany v rámci projektu "Kultúra bez hraníc" predstavila poľská kultúra.

Poľskú kultúru predvádzali dva súbory. Folklórny súbor Leczanie pôsobiaci v Lekach Dukielskych predviedol svoje spevácke a tanečné umenie, keď popoludní otvoril a večer uzavrel program na letnej terase. Medzi tým sa predstavila mládežnícka skupina Swing z Krosna.
viac informácií

02. 08. 2014
V sobotu 2.8.2014 sa na Domaši v rekreačnej oblasti Poľany v rámci projektu "Kultúra bez hraníc" predstavila poľská kultúra.

Poľskú kultúru predvádzali dva súbory. Folklórny súbor Leczanie pôsobiaci v Lekach Dukielskych predviedol svoje spevácke a tanečné umenie, keď popoludní otvoril a večer uzavrel program na letnej terase. Medzi tým sa predstavila mládežnícka skupina Swing z Krosna.
viac informácií