SPPoločne 5

Kráčame za zdravím

Kúpeľná, 080 01 Prešov

Získaný počet hlasov: 6 203

5.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 5 850 €Prešovská univerzita zapojí seniorov a ich príbuzných do realizácie pohybového programu Nordic walking. Zrealizuje semináre a workshopy pre seniorskú populáciu mesta Prešov a rozšíri túto myšlienky zdravého starnutia. Realizácia pohybových aktivít má v seniorskom veku veľký význam. Pomáha seniorom upraviť telesnú hmotnosť, úroveň svalovej sily a vytrvalosti, čoho výsledkom je aj lepšia starostlivosť seniora o seba a zvládanie bežných činností každého dňa.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Kúpeľná, 080 01 Prešov

Predkladateľ

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu

Získaná výška podpory

5 850 €

11. 04. 2017 Workshopy Nordic walkingu
Dňa 31.3.2017 sa uskutočnil 1. workshop o Nordic walkingu, ktorý bol aj prvým spoločným stretnutím v rámci projektu Kráčame za zdravím.

Na workshope sa zúčastnilo viac ako 40 dobre naladených záujemcov o ktorých sa počas celej doby trvania projektu bude starať osem zaškolených študentov a dve pedagogičky z Fakulty športu. Obsahom stretnutia bola najprv stručná a výstižná teória ohľadom organizačných pokynov a o samotnom Nordic walkingu. Hneď potom sa všetci presunuli na atletický štadión Fakulty športu, kde sa rozdali palice určené na Nordic walking a teória sa hneď overila v praxi. Začali sme správnym nastavením výšky paličiek, ich správnym držaním a postupne sme prešli na základné rozcvičenie na mieste. Nasledoval nácvik správnej techniky v pohybe prostredníctvom rôznych cvičení. Na záver sme si ako odmenu dali jedno kolo okolo rieky, kde si každý zdokonaľoval techniku a po ňom nesmel chýbať strečing, pri ktorom sme ponaťahovali svaly, ktoré boli zaťažované. Celé stretnutie prebiehalo v uvoľnenej, priateľskej a najmä zábavnej atmosfére. Každý mal úsmev na tvári a všetci sme si to užili. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia, ktoré sa budú organizovať pravidelne po dobu 6-8 týždňov, vždy v pondelok, stredu a piatok o 17:00 pred Fakultou športu.
viac informácií

03. 04. 2017 Workshopy Nordic walking
V priebehu celého mesiaca marec sme sa stretávali so študentmi a učili ich vykonávať správne techniku Nordic walking a organizačne sme ich pripravovali na vedenie cvičebných jednotiek.

Počas workshopu nám študenti veľmi výrazne asistovali a už začínajú na Fakulte športu pravidelné stretnutia so záujemcami o Nordic walking, ktoré budú viesť spolu s nami. Stretnutia budú 3x do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok od 17 do cca 18,30 hod.
viac informácií

22. 03. 2017 Nakúpili sme materiál
V mesiacoch január a február sme obstarávali materiál na realizáciu projektu a pripravovali propagačné materiály - plagáty, brožúrky.

V súčasnosti prebieha zaškoľovanie študentov a propagácia projektu. Projekt sme propagovali osobne na Univerzite tretieho veku, roznášaním informačných brožúrok a plagátov, informovaním členiek pohybového programu ProSenior, prostredníctvom facebooku študentom Fakulty športu, Prešovskej univerzity, členom združenia Aksen, osobne v domove dôchodcov. Okrem toho je ešte informácia o konaní projektu spustená aj na obrazovkách celej Prešovskej univerzity. Dňa 31. marca plánujeme organizovať veľký workshop pre verejnosť - cieľom bude naučiť záujemcov správnu techniku Nordic walking. Od nasledujúceho týždňa bude prebiehať pohybový program tri krát do týždňa.
viac informácií