SPPoločne 1

Koniec túlavým zvieratám v uliciach

Prešov

Získaný počet hlasov: 2 577

1.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 10 000 €Občianske združenie Priatelia zvierat chce v Prešove zrekonštruovať budovu, ktorú má v prenájme od mesta, aby mohla slúžiť ako útulok pre opustené zvieratá a na činnosti a realizáciu mladých. Plánujú prerobiť skleníky na výbehy, vyčistiť ich od suchej vysokej trávy, pohrabať, odstrániť sklá, oplotiť. V miestnostiach oškrabať omietku, dať novú omietku, namaľovať, vydlaždicovať a urobiť klietky. Útulok chcú sprevádzkovať ako chránenú dielňu, kde by dali priestor na realizáciu postihnutým mladým občanom aby sa im lepšie začleňovalo do spoločnosti.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Prešov

Predkladateľ

OZ Priatelia zvierat

Získaná výška podpory

10 000 €

31. 05. 2013
OZ Priatelia zvierat vďaka podpore projektu zrekonštruovalo budovu, ktorá bude slúžiť ako útulok pre opustené zvieratá, a na činnosti a realizáciu mladých ľudí.

Miestnosť pre zvieratá dostala novú omietku, strop, má podlahové kúrenie.
viac informácií

28. 02. 2013
Prípravné práce sú v plnom prúde.

V priebehu decembra 2012 sme urobili prípravné práce pred projektom. Odstránili sa staré dlažby a nepotrebné priečky. Miestnosti sme vypratali od zvyšku materiálu. Vykopal sa kanál. Objednali sme okná. Doterajšie aktivity sme hradili z vlastných zdrojov. V januári 2013 bola v stavebnej činnosti prestávka kvôli zime, keďže v objekte nie je zavedené kúrenie. Vo februári 2013 sa stavebná činnosť obnovuje.
viac informácií

28. 02. 2013
Prípravné práce sú v plnom prúde.

V priebehu decembra 2012 sme urobili prípravné práce pred projektom. Odstránili sa staré dlažby a nepotrebné priečky. Miestnosti sme vypratali od zvyšku materiálu. Vykopal sa kanál. Objednali sme okná. Doterajšie aktivity sme hradili z vlastných zdrojov. V januári 2013 bola v stavebnej činnosti prestávka kvôli zime, keďže v objekte nie je zavedené kúrenie. Vo februári 2013 sa stavebná činnosť obnovuje.
viac informácií