SPPoločne 2

Hrajte streetball, buďte fit, v dnešnej dobe je to hit

Stredná odborná škola v Handlovej

Získaný počet hlasov: 4 505

2.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 7 997 €Stredná odborná škola v Handlovej chce vo svojom areáli vybudovať nové streetballové ihrisko určené pre mládež a širokú verejnosť, a tým rozvíjať ich hodnotový rebríček, v ktorom by prevládalo aktívne trávenie voľného času. Streetballové ihrisko by mohlo zatraktívniť život v meste pre mladých ľudí, rozšíriť možnosti športovania a ponuky pohybových aktivít.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Stredná odborná škola v Handlovej

Predkladateľ

Stredná odborná škola Handlová

Získaná výška podpory

7 997 €

31. 12. 2013
Stredná odborná škola v Handlovej vybudovala streetballové ihrisko vo svojom areáli.

Ihrisko slúži žiakom SOŠ Handlová počas hodín telesnej výchovy a mimovyučovacích aktivít, ale aj mladým ľuďom a verejnosti v Handlovej, žiakom z okolitých základných škôl a basketbalistom MBK Handlová. Vybudovaním ihriska sa rozšírila ponuka pohybových aktivít v škole i v Handlovej.
viac informácií