SPPoločne 3

Horsky park Challenge 2014

Bratislava

Získaný počet hlasov: 3 266

4.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Chránený areál Horský park sa nachádza v srdci Bratislavy a predstavuje miesto relaxu, športových aktivít i kultúrnych podujatí. Kopcovitý terén má za príčinu rozsiahlu eróziu, ktorá sa vzhľadom na jeho 4. stupeň ochrany dá riešiť len stavaním prírodných antieróznych opatrení z napadaných konárov. Areál je tiež vystavený odpadu, ktorý sa obtiažne odstraňuje. Občianske združenie Regenerácia generácie chce preto prispieť k udržiavaniu čistoty v areáli a motivovať tak návštevníkov k zodpovednejšiemu prístupu a správaniu sa v prírode. 2. ročník verejnoprospešného podujatia, bude v sebe zahŕňať čistenie chráneného areálu od odpadkov, stavanie antieróznych opatrení, rodinnú štafetu a tvorivé dielne pre menšie deti. Podujatie podporí hudobným vystúpením Marián Čekovský.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Bratislava

Predkladateľ

Regeneracia generacie, o.z.

Získaná výška podpory

6 000 €

25. 10. 2014
Na 2. ročníku podujatia Horský park Challenge sa stretli komunity a spoločnými silami poskytli základnú starostlivosť Chránenému areálu Horského parku v Bratislave.

Celkovo sa vyzbieralo vyše 50 vriec odpadkov. Deti spolu s rodičmi nielen zbierali odpadky v parku, ale niektorí už priniesli vrecia naplnené odpadkami, ktoré nazbierali po ceste. Zároveň sa zabavili pri rodinnej štafete a behu do schodov, priučili sa o recyklácii a zbere odpadu v interaktívnych stánkoch.
viac informácií