SPPoločne 1

Godzone tour 2012

Sliač

Získaný počet hlasov: 4 347

4.

SPPoločne pre ľudí - Stred
Získaná výška podpory: 8 600 €Občianske združenie „SP“ zrealizuje 6 koncertov, resp. celovečerných programov, v rôznych mestách Slovenska, na ktorých príprave sa budú podieľať mladí aktívni ľudia ako dobrovoľníci. Pôjde o výchovné koncerty najmä pre mladých vo veku od 14 do 25 rokov, ktorých náplňou bude povzbudiť mladých k aktívnemu životu, k dobrovoľníctvu a k tomu, aby sa naučili zmysluplne využívať svoj voľný čas nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie a komunitu, v ktorej žijú. Pútavým spôsobom sa poukáže na dôležité hodnoty v spoločnosti a názorným príkladom ukáže, že v každom mladom človeku je obrovský potenciál.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Sliač

Predkladateľ

Občianske združenie „SP“

Získaná výška podpory

8 600 €

30. 05. 2013
V rámci Godzone tour 2012 bolo zrealizovaných 6 celovečerných programov pre mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov v mestách Košice, Poprad, Trnava, Ružomberok, Považská Bystrica a Banská Bystrica.

Program bol zostavený z hudby, tanca, divadla a videa, vďaka ktorým sa poukázalo na dôležité hodnoty v spoločnosti, ktoré sú mladými časo prehliadané. Do dobrovoľníckej činnosti v spomínaných mestách sa zapojilo viac mladých ľudí.
viac informácií