SPPoločne 3

FITpark pre seniorov

Turie

Získaný počet hlasov: 2 134

5.

SPPoločne pre ľudí - Stred
Získaná výška podpory: 6 000 €Seniori v obci Turie si vďaka občianskemu združeniu DSS Turie budú môcť zašportovať v outdorovom fit parku. Budovanie ihrísk pre deti i mladých ľudí už nie je v dnešnej dobe problém, ale seniori, sú v týchto aktivitách viac obmedzení a akoby z týchto aktivít vylúčení. Ihrisko pre seniorov je výbornou príležitosťou ako skvalitniť a zlepšiť život seniorov a predchádzať tým ich telesnému a duševnému úpadku.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Turie

Predkladateľ

Občianske združenie DSS Turie

Získaná výška podpory

6 000 €

30. 11. 2014
Svojpomocne a za spolupráce dobrovoľníkov sa podarilo vybudovať fitpark pre seniorov.

Po vybudovaní fitparku bolo ďalším cieľom projektu aktívne sa podieľať sa na zlepšovaní fyzického i psychického zdravia zdravotne znevýhodnených, čo sa napĺnilo pravidelnými cvičeniami pod dohľadom rehabilitačnej pracovníčky. Areál ihriska sa bude využívať aj na metodické a poradenské aktivity pre zamestnancov DSS Turie ale i iných zariadení, kde by sa mohli dozvedieť viac o cvičení a životných potrebách seniorov.
viac informácií

30. 11. 2014
Svojpomocne a za spolupráce dobrovoľníkov sa podarilo vybudovať fitpark pre seniorov.

Po vybudovaní fitparku bolo ďalším cieľom projektu aktívne sa podieľať sa na zlepšovaní fyzického i psychického zdravia zdravotne znevýhodnených, čo sa napĺnilo pravidelnými cvičeniami pod dohľadom rehabilitačnej pracovníčky. Areál ihriska sa bude využívať aj na metodické a poradenské aktivity pre zamestnancov DSS Turie ale i iných zariadení, kde by sa mohli dozvedieť viac o cvičení a životných potrebách seniorov.
viac informácií

18. 11. 2014
Fitpark pre seniorov bude slávnostne odovzdaný už budúci týždeň.

Slávnostné odovzdanie Fitparku pre seniorov CSS TAU Turie sa uskutoční dňa 25.11.2014 v čase od 10:00 do 15:00 v Kultúrnom dome Turie. Sprievodnými akciami slávnostného odovzdania bude vernisáž výstavy výrobkov s vianočnou tématikou, pečenie vianočných oblátok a Katarínska zábava.
viac informácií

18. 11. 2014
Fitpark pre seniorov bude slávnostne odovzdaný už budúci týždeň.

Slávnostné odovzdanie Fitparku pre seniorov CSS TAU Turie sa uskutoční dňa 25.11.2014 v čase od 10:00 do 15:00 v Kultúrnom dome Turie. Sprievodnými akciami slávnostného odovzdania bude vernisáž výstavy výrobkov s vianočnou tématikou, pečenie vianočných oblátok a Katarínska zábava.
viac informácií

10. 11. 2014
V nasledujúcich dňoch sa uskutočnia v Zariadeniach sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja zaujímavé prednášky.

Prednášky budú venované problematike Alzheimerovej choroby a demencii. Budú spojené s tréningom pamäte, s názornými ukážkami testov a cvičení tréningu pamäte. Pri tejto príležitosti budú odovzdáné sady pracovných zošitov na zlepšenie a tréning pamäte. V každom zariadení sa predstaví Fitpark pre seniorov a možnosti jeho využitia. Zároveň v každom zariadení vystúpia dievčatá zo zariadenia CSS TAU so svojím tanečným programom country tancov.
viac informácií

07. 10. 2014
V rámci realizácie projektu boli pripravené a vybetónované základy na osadenie exteriérových strojov a upravuje sa okolie.

Ďalej bola objednaná dlažba a zabezpečaný materiál na pracovnú terapiu pre kreatívne dielne. V zariadení CSS TAU sa uskutočňujú kreatívne dielne a športové aktivity. Výrobky z dielní boli prezentované aj na výstave 13. komnata a na výstave na Žilinskom samosprávnom kraji.
viac informácií

07. 10. 2014
V rámci realizácie projektu boli pripravené a vybetónované základy na osadenie exteriérových strojov a upravuje sa okolie.

Ďalej bola objednaná dlažba a zabezpečaný materiál na pracovnú terapiu pre kreatívne dielne. V zariadení CSS TAU sa uskutočňujú kreatívne dielne a športové aktivity. Výrobky z dielní boli prezentované aj na výstave 13. komnata a na výstave na Žilinskom samosprávnom kraji.
viac informácií