SPPoločne 2

Fitnes centrum pre seniorov

Veľké Kapušany

Získaný počet hlasov: 3 905

4.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 8 000 €Našou hlavnou prioritou je starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby, aby mohli viesť dôstojný a plnohodnotnejší život. Do tejto starostlivosti spadá aj starostlivosť o fyzickú kondíciu. Aktívny životný štýl je pre seniorov a chorých veľmi dôležitý.Cvičením v prírode môžeme spestriť ich život v zariadení.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Veľké Kapušany

Predkladateľ

Súcit n.o., Veľké Kapušany

Získaná výška podpory

8 000 €

31. 12. 2013
Nezisková organizácia Súcit vybudovala Fitnes centrum pre seniorov.

Do fitnes centra boli vybrané také prvky, ktoré sú vhodné pre každého klienta. Denne klienti 2x cvičia pod dozorom odborného personálu. Cvičením na čerstvom vzduchu bol spestrený život klientov v zariadení.
viac informácií