SPPoločne 5

Fitko v strede sídliska

J. Lettricha 4827/2, 036 01 Martin

Získaný počet hlasov: 8 742

5.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 6 000 €Gymnázium Jozefa Lettricha vybuduje uprostred najväčšieho mestského sídliska vo svojom areáli outdorové fitness, ktoré podporí rozvoj pohybových aktivít pre všetkých obyvateľov miestnej časti. Zrevitalizuje sa tak verejne prístupný priestor so spoločenským významom pre miestnu komunitu, ktorý sa nachádza v blízkosti multifunkčného ihriska v miestnej časti Ľadoveň.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

J. Lettricha 4827/2, 036 01 Martin

Predkladateľ

Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine

Získaná výška podpory

6 000 €