SPPoločne 1

Fajnballom proti obezite

Snina

Získaný počet hlasov: 2 405

6.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 8 849 €Základná škola v Snine chce rozvíjať nový, netradičný šport fajnball. Interiérová športová hra Fajnball je loptová hra. Cieľom hráča je odrážaním lopty dlaňou dať vopred určený počet gólov (10,15,20) protihráčom. Hráči sa pohybujú v dynamickom sedení, kľačmo, ležmo (plazením) alebo kotúľmi vpred, vzad. Dynamické sedenie zabraňuje jednostrannému zaťaženiu a udržuje a stimuluje prirodzené procesy tela. Cieľom projektu je zriadením interiérového ihriska pre fajnball vytvoriť vhodné podmienky k: znižovaniu obezity a nadváhy žiakov, mládeže i dospelých v regióne, prevencii obezity zvýšením pohybových aktivít detí a mládeže, zatraktívneniu hodín telesnej a športovej výchovy.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Snina

Predkladateľ

Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina

Získaná výška podpory

8 849 €

30. 05. 2013
Na základnej škole bolo v rámci projektu zriadené prvé ihrisko pre fajnball na svete.

Účelu poslúžila nevyužívaná miestnosť na škole, ktorú dobrovoľníci z radov zamestnancov školy a rodičov žiakov vo svojom voľnom čase prestavali na interiérové ihrisko. Vo februári bolo ihrisko slávnostne otvorené. V dopoludňajších hodinách ho využívajú žiaci vrámci hodín telesnej výchovy, poobede hrávajú fajnball v rámci voľnočasových aktivít aj deti a dospelí z regiónu.
viac informácií

28. 02. 2013
Ihrisko je hotové

Dňa 12.2.2012 za prítomnosti primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších vzácnych hostí bolo v areáli ZŠ P. O. Hviezdoslava slávnostne otvorené vo svete prvé fajnballové ihrisko. S pravidlami hry prítomných oboznámil riaditeľ školy Mgr. Juraj Skrip, autor hry, konkrétnou ukážkou hernej činnosti. V súčasnosti prebiehajú medzitriedne turnaje štvorčlenných družstiev v kategórii žiakov i žiačok. V dopoludňajších hodinách využívajú ihrisko žiaci v rámci telesnej a športovej výchovy. Poobede v rámci voľno-časových aktivít deti postihnutí obezitou, nadváhou, športovo-pohybové krúžky a zamestnanci školy, rodičia, na aktívny oddych, kompenzáciu jednostranného zaťaženia, podporu zdravého životného štýlu
viac informácií

28. 02. 2013
Ihrisko je hotové

Dňa 12.2.2012 za prítomnosti primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších vzácnych hostí bolo v areáli ZŠ P. O. Hviezdoslava slávnostne otvorené vo svete prvé fajnballové ihrisko. S pravidlami hry prítomných oboznámil riaditeľ školy Mgr. Juraj Skrip, autor hry, konkrétnou ukážkou hernej činnosti. V súčasnosti prebiehajú medzitriedne turnaje štvorčlenných družstiev v kategórii žiakov i žiačok. V dopoludňajších hodinách využívajú ihrisko žiaci v rámci telesnej a športovej výchovy. Poobede v rámci voľno-časových aktivít deti postihnutí obezitou, nadváhou, športovo-pohybové krúžky a zamestnanci školy, rodičia, na aktívny oddych, kompenzáciu jednostranného zaťaženia, podporu zdravého životného štýlu
viac informácií