SPPoločne 4

Európske nádvorie, symbol našej filozofie

Komárno

Získaný počet hlasov: 0

7.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 5 225 €Vzhľadom na skutočnosť, že pluralizmus je typický pre prostredie nášho mesta, má náš projekt vznešené poslanie tak isto pre menšinové ako i pre väčšinové skupiny , aby dokázali žiť v harmónii. Jeho cieľom je obohatiť kultúrny život v Komárne, dokázať, že i mládež nášho mesta dokáže vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru, má a chce odovzdať rôznymi formami umenia svoj odkaz ostatným generáciám.Prepojenie princípu multikulturalizmu do výchovy ako vzdelávacieho prvku prispeje k povzneseniu kultúry a vzdelanosti, tolerancie, znášanlivosti, ľudskej kultivovanosti i celkovému spoločenskému rozvoju nielen mesta, ale i Slovenska.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Komárno

Predkladateľ

Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Získaná výška podpory

5 225 €

25. 04. 2016
Dňa 28.4.2016 sa uskutoční Festival mládeže v Komárne.

V rámci festivalu sa konali viaceré sprievodné podujatia: 1. Vystúpenie divadelného krúžku pri SOŠOaS Komárno "Nyelvújítók" 2. Umenie mojej profesie 3. Tvorivé dielne SOŠOaS pre verejnosť
viac informácií

02. 04. 2016
Na festivale sa okrem tradičnej výtvarnej súťaže a fotosúťaže vyhlási i súťaž modernej formy umenia - návrhárstvo, dizajn exteriéru.

Víťazný návrh sa bude realizovať v priestoroch školy počas festivalu formou dobrovoľníckej brigády študentov a priateľov školy.
viac informácií