SPPoločne 1

Dobudovanie a revitalizácia náučného chodníka Smolenický kras

Smolenice

Získaný počet hlasov: 1 066

3.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 5 200 €Speleoklub Trnava chce obnoviť a doplniť existujúci náučný chodník Smolenický Kras. Staré panely, ktoré sú v zlom stave a v súčasnosti obsahovo, ani veľkosťou nezodpovedajú aktuálnej situácií nahradia novými a chodník vyčistia. Okrem obnovy chodníka plánujú túto unikántu oblasť propagovať aj formou prednášok na školách.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Smolenice

Predkladateľ

Speleoklub Trnava

Získaná výška podpory

5 200 €

30. 05. 2013
Speleoklub Trnava obnovil a doplnil existujúci náučný chodník Smolenický Kras.

Počas jesene členovia Speleoklubu zrealizovali niekoľko prednášok na základných školách o krase a vzniku jaskýň, a tiež pripravovali texty na náučné tabule. Zároveň prebiehala príprava na výstavbu altánku a náučných tabúľ. Na jar prebehla demontáž starých tabúľ, montáž nových, a výstavba altánku. Záverečnou fázou boli dokončovacie a čistiace práce na samotnom chodníku. Otvorenie náučného chodníka prebehlo slávnostnou formou za účasti predstaviteľov zúčastnených inštitúcii.
viac informácií

21. 05. 2013

10-12.5.2013 sme v spolupráci s lesníkmi (zabezpečili dopravu drevených častí) začali s výstavbou náučných tabúľ a altánku. Napriek nepriaznivému počasiu sa nás zišiel dostatočný počet na montážne práce. Neskôr nám prišli pomôcť aj členovia z Klubu priateľov turistiky. 18.5.2013 sme realizovali už iba dokončovacie a čistiace práce na náučnom chodníku. Počas uplynulého týždňa sme oslovili média (SITA, Slovenský rozhlas, Trnavsko, + ďalšie internetové stránky) a informovali sme ich o slávnostnom otvorení, ktoré sa uskutoční 25.5.2013. Na toto podujatie sa počas nasledujúceho týždňa budeme pripravovať – očakávame cca 100 – 150 účastníkov.
viac informácií

17. 05. 2013

13. apríla sme vykopali a zabetónovali 18 ks konzol na náučné tabule a 6 ks konzol na altánok, ktorý bude umiestnený na lúke Vlčiareň (foto v prílohe). 25. apríla sme pre žiakov deviateho ročníka zo ZŠ Horné Orešany pripravili prednášku o vzniku jaskýň a mohli sa v tento deň pozrieť aj do jaskyne Husí stok neďaleko Horných Orešian. Boli nadšení, že sa aspoň na chvíľku mohli cítiť ako jaskyniari – dostali totiž patričnú jaskyniarsku výstroj (foto v prílohe). 12. mája s auskutočnilo osadenie náučných tabúľ, montáž altánku a čistenie náučného chodníka od odpadkov.
viac informácií

17. 05. 2013

Pozývame vás na slávnostné otvorenie Náučného chodníka Smolenický kras, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2013 o 14:00 hod. na parkovisku pred kostolom v Smoleniciach
viac informácií

04. 03. 2013
Začiatkom roka nám boli dodané drevené náučné panely a striešky z dreveného šindla. Celú zimu sme zostavovali texty a prekreslovali ilustrácie na náučné panely. Na obsahovom zameraní tabúľ s nami spolupracovali aj lesníci, ochranári či geológovia.

Tabule sú už vytlačené a pripravené na osadenie. Ako nám to počasie dovolí, začneme s betónovaním oceľových konzol na náučné tabule do terénu. Plánujeme zorganizovať brigádu do ktorej chceme zapojiť širšiu verejnosť na vyčistenie náučného chodníka od odpadkov a demontáž starých náučných panelov. Aj naďalej budeme usporadúvavať prednášky o krase na základných školách.
viac informácií

04. 03. 2013
Začiatkom roka nám boli dodané drevené náučné panely a striešky z dreveného šindla. Celú zimu sme zostavovali texty a prekreslovali ilustrácie na náučné panely. Na obsahovom zameraní tabúľ s nami spolupracovali aj lesníci, ochranári či geológovia.

Tabule sú už vytlačené a pripravené na osadenie. Ako nám to počasie dovolí, začneme s betónovaním oceľových konzol na náučné tabule do terénu. Plánujeme zorganizovať brigádu do ktorej chceme zapojiť širšiu verejnosť na vyčistenie náučného chodníka od odpadkov a demontáž starých náučných panelov. Aj naďalej budeme usporadúvavať prednášky o krase na základných školách.
viac informácií

04. 01. 2013
Deti spoznávali krásy Smolenického krasu

Už počas jesene sme realizovali zopár prednášok o krase a vzniku jaskýň na školách. Prednášky plánujeme realizovať aj naďalej.
viac informácií

04. 01. 2013
Deti spoznávali krásy Smolenického krasu

Už počas jesene sme realizovali zopár prednášok o krase a vzniku jaskýň na školách. Prednášky plánujeme realizovať aj naďalej.
viac informácií

02. 01. 2013
Práce na dobudovaní náučného chodníka v Smolenickom krase sú v plnom prúde.

Postupne do marca 2013 by sme mali mať všetky časti náučného chodníka pripravené a presunúť sa do samotného terénu, kde plánujeme naše aktivity realizovať vo väčšom počte spolu s partnerskými organizáciami a deťmi zo škôl blízkeho okolia. Tie nám pomôžu najmä pri čistení náučného chodníka. So študentmi prvého ročníka environmentalistiky na UK v BA, ktorých ako doktorand vediem na cvičeniach z geológie plánujeme odstrániť staré náučné panely a takisto nám pomôžu pri osádzaní náučných tabúľ. Pre nich som v jesenných mesiacoch pripravil terénne cvičenie práve do krasovej doliny Hlboča v Smolenickom krase. Počas tohto výletu navštívili aj jednu neprístupnú jaskyňu.
viac informácií

02. 01. 2013
Práce na dobudovaní náučného chodníka v Smolenickom krase sú v plnom prúde.

Postupne do marca 2013 by sme mali mať všetky časti náučného chodníka pripravené a presunúť sa do samotného terénu, kde plánujeme naše aktivity realizovať vo väčšom počte spolu s partnerskými organizáciami a deťmi zo škôl blízkeho okolia. Tie nám pomôžu najmä pri čistení náučného chodníka. So študentmi prvého ročníka environmentalistiky na UK v BA, ktorých ako doktorand vediem na cvičeniach z geológie plánujeme odstrániť staré náučné panely a takisto nám pomôžu pri osádzaní náučných tabúľ. Pre nich som v jesenných mesiacoch pripravil terénne cvičenie práve do krasovej doliny Hlboča v Smolenickom krase. Počas tohto výletu navštívili aj jednu neprístupnú jaskyňu.
viac informácií