SPPoločne 2

Dobrá Východná

obec Východná - areál Amfiteátra a okolie

Získaný počet hlasov: 3 155

3.

SPPoločne pre ľudí - Stred
Získaná výška podpory: 8 000 €Projekt Dobrá Východná má za cieľ oživiť areál amfiteátra vo Východnej. Spája samotnú obec Východná a skupinku nadšencov - mladých ľudí zo Slovenska. Hlavným cieľom je vytvorenie a uskutočnenie nových podujatí, realizovateľných z dlhodobého hľadiska. Na rok 2013 pripravujeme: - workshop ZDRAVASVET- (Staroslovanské liečiteľstvo, udržateľnosť pevného zdravia a základné princípy harmonického života podľa starých slovanov), - TANEČNÝ TÁBOR VÝCHODNÁ - (letný tanečno-umelecký tábor určený pre deti vo veku 7 – 16 rokov), - TATRY V KROJI (výstup na Kriváň v kroji), - prvé neoficiálne dedinské MAJSTROVSTVÁ V RUČNOM KOSENÍ TRÁVY, - BABAFEST (festival tradičných ľudových, ale aj netradičných jedál zo zemiakov), - FOTKY V KROJI (návštevník areálu DOBRÁ Východná bude mať celoročne možnosť obliecť sa do pôvodného kroja, v ktorom ho zamestnanec areálu za poplatok odfotí), - HRAJNOHA (celoslovenský folklórny futbalový turnaj) a ďalšie.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

obec Východná - areál Amfiteátra a okolie

Predkladateľ

Klub Milovníkov Autentického Folklóru

Získaná výška podpory

8 000 €

31. 12. 2013
Areál amfiteátra vo Východnej bol oživený prostredníctvom zorganizovania série nových podujatí.

Klub zorganizoval celkovo 9 podujatí a areál amfiteátra bol plný celé leto.
viac informácií

31. 12. 2013
Areál amfiteátra vo Východnej bol oživený prostredníctvom zorganizovania série nových podujatí.

Klub zorganizoval celkovo 9 podujatí a areál amfiteátra bol plný celé leto.
viac informácií