SPPoločne 5

DOBRÁ DRUŽINA

Hlavná 618/93, 900 31 Stupava

Získaný počet hlasov: 7 144

4.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Cieľom projektu DOBRÁ DRUŽINA je vybudovanie školského dvora pri starej škole. Vznikne tak nové ihrisko, športovisko, miesto na vzdelávanie a oddychovú zónu. Priestory budú denne využívať pedagógovia, žiaci školy, športovci a ŠKD, ktorý momentálne navštevuje 500 detí. Nový školský dvor im a ostatným občanom Stupavy poskytne miesto na zmysluplné a aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové skupiny. Zvýši motiváciu a záujem o šport, skvalitní vonkajšie priestory školy, prispeje k zdravšiemu životnému štýlu návštevníkov a umožní nadväzovanie nových sociálnych kontaktov. Pre záujemcov bude k dispozícii počas celého týždňa.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Hlavná 618/93, 900 31 Stupava

Predkladateľ

OZ Rodičovské združenie pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave

Získaná výška podpory

6 000 €

04. 09. 2017 Nezaháľame
Počas leta prebehli ďalšie práce.

Aj v letných mesiacoch sme pracovali na zveľaďovaní školského dvora a detského ihriska.
viac informácií

03. 04. 2017 Úspešná brigáda
Dňa 1.4. sme uskutočnili jarnú brigádu.

Ďakujeme všetkým naším dobrovoľníkom, urobili sme kus záslužnej práce. Pri starej škole sa upratal školský dvor. Čiastočne sme upravili terén v okolí novej kontajnerovej školy. Pred novou budovou sa tiež upratovalo - hlavne sa chystal priestor na nový cyklo prístrešok. Šikovní tatinkovia presťahovali lavičky a upravovali dlažbu.
viac informácií

15. 03. 2017 Prvá brigáda - Dobrá Družina
V sobotu dňa 18.3.2017 sa uskutoční od 9.00 h. prvá brigáda.

Brigáda sa uskutoční v areáli Základnej školy v Stupave.
viac informácií