SPPoločne 4

Detský košiarik

Východná

Získaný počet hlasov: 2 674

5.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 6 000 €Vo Východnej plánujú dobudovať a obnoviť detské ihrisko - Košiarik priamo v areáli amfiteátra vo Východnej. Ihrisko sa doplní o drevené hojdačky, preliezačky, šmýkačky, kolotoče, ako aj iné funkčné drevené hračky. Budú tiež rozostavané drevené sochy domácich i divo žijúcich zvieratiek, spolu s ceduľkami obsahujúcimi informácie o danom zvierati. Ihrisko sa doplní o drevené lavičky a stolíky. Súčasťou projektu bude aj obnova oplotenia detského košiarika vyrezávaným dreveným plotom.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Východná

Predkladateľ

Dobrá Východná

Získaná výška podpory

6 000 €

31. 07. 2017 Košiarik dokončený.
podarilo sa úšpešne vybudovať detský košiarik priamo v areáli amfiteátra vo Východnej.

Ihrisko sme doplnili o drevené hojdačky, preliezačky, šmýkačky, kolotoče, ako aj iné funkčné drevené hračky, lavičky a pod.
viac informácií

02. 06. 2016
V období od 16.-20.5.2016 sa priamo v amfiteátri Dobrej Východnej vo Východnej pokračovalo s rozsiahlymi prácami na Detskom Košiariku.

Slávnostné otvorenie je naplánované na 12.6.2016 na podujatí Ovenálie.
viac informácií

13. 04. 2016
Na detskom ihrisku Detský košiarik sú osadené už 3 sochy a to Maťka a Kubka a veľká lavička s orlom.

Dve z nich sú už natreté aj špeciálnym náterom. V období od 16.-20.5.2016 sa priamo v amfiteátri budú vyrábať ďalšie sochy, hojdačky a preliezky. Prvky ihriska sú inšpirované kyjatickými hračkami a črpákmi Liptovského typu. Zároveň sa začalo s odstraňovaním starého oplotenia a následnou výmenou a náterom stĺpikov. Slávnostné otvorenie bude zrealizované na podujatí Ovenálie, čo je 12.6.2016 - nedeľa.
viac informácií