SPPoločne 1

Detské ihrisko na Čiernej Vode

Chorvátsky Grob - Čierna Voda

Získaný počet hlasov: 2 349

2.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 10 000 €Občianske združenie Vlna vybuduje detské ihriska pre deti bývajúce v lokalite „spisovateľské ulice“ v obci Chorvátsky Grob - Čierna Voda. Do vybudovania ihriska sa zapoja aj miestni obyvatelia - materiálna, finančná pomoc a samozrejme aj fyzická pomoc pri stavebných prácach.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Chorvátsky Grob - Čierna Voda

Predkladateľ

OZ Vlna Chorvátsky Grob

Získaná výška podpory

10 000 €

30. 05. 2013
Novovytvorený priestor poskytuje zmysluplné trávenie voľného času deťom, a umožní stretávanie a spoznávanie sa komunity, detí aj dospelých, ktorí žijú v lokalite Čiernej vody.

OZ sa v rámci projektu podarilo premeniť časť zaburineného poľa na oddychovú zónu s detským ihriskom v Chorvátskom Grobe, časti Čierna voda.
viac informácií

12. 11. 2012
Otvorenie nového ihriska na Čiernej Vode už 17. novembra

V tento deň slávnostne odovzdáme našim deťom do užívania nové a krásne ihrisko, ktoré bude zároveň slúžiť ako prechodový parčík medzi našimi ulicami. Program otvorenia ihriska v sebe zahŕňa zaujímavé hry pre deti a ich rodičov, posvätenie kríža a občerstvenie s prekvapením. Chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou troškou pri budovaní tohto dôležitého diela. Ceníme si pomoc pri fyzickej aktivite na mieste budúceho ihriska, pomoc pri získavaní grantov, finančných daroch, ako aj pri následnom sms hlasovaní, potrebnom pre získanie podstatnej finančnej podpory. Bez spolupráce nás všetkých by sa parčík a ihrisko určite nestali v takom krátkom čase skutočnosťou.
viac informácií

12. 11. 2012
Otvorenie nového ihriska na Čiernej Vode už 17. novembra

V tento deň slávnostne odovzdáme našim deťom do užívania nové a krásne ihrisko, ktoré bude zároveň slúžiť ako prechodový parčík medzi našimi ulicami. Program otvorenia ihriska v sebe zahŕňa zaujímavé hry pre deti a ich rodičov, posvätenie kríža a občerstvenie s prekvapením. Chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou troškou pri budovaní tohto dôležitého diela. Ceníme si pomoc pri fyzickej aktivite na mieste budúceho ihriska, pomoc pri získavaní grantov, finančných daroch, ako aj pri následnom sms hlasovaní, potrebnom pre získanie podstatnej finančnej podpory. Bez spolupráce nás všetkých by sa parčík a ihrisko určite nestali v takom krátkom čase skutočnosťou.
viac informácií