SPPoločne 4

Detské ihrisko

Plavnica

Získaný počet hlasov: 1 972

6.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 5 225 €Občianske združenie v Plavnici vybuduje oddychové miesto pre školský klub detí a žiakov 1. stupňa základnej školy. Vo voľnom čase bude tento areál sprístupnený pre mamičky s deťmi a pre deti z materskej školy. V areáli, v časti, kde bude postavený drevený altánok, bude prebiehať výučba biológie, prvouky, prírodovedy, výtvarnej výchovy a ekológie.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Plavnica

Predkladateľ

Občianske združenie pri ZŠ v Plavnici

Získaná výška podpory

5 225 €

16. 05. 2016
V Plavnici koncom apríla vytýčili miesta, kde budú umiestnené hracie zostavy a altánok. Do prác sa zapojili aj žiaci 5. ročníka ZŠ Plavnica, ktorí vykopávali menšie jamy na ukotvenie hracích zostáv.