SPPoločne 3

Deti bezpečne na kolesách

Moravany

Získaný počet hlasov: 6 394

2.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 5 970 €Zámerom projektu je vytvoriť dopravné ihrisko v novovzniknutom parku Zuzana, ktorý vznikol po rekultivácii zanedbaného pozemku v centre obce v tesnej blízkosti materskej školy, a poskytnúť tým deťom priestor na vzdelávanie a príjemné trávenie chvíľ vo voľnom čase.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Moravany

Predkladateľ

Obec Moravany

Získaná výška podpory

5 970 €

25. 10. 2014
Nové dopravné ihrisko v novovzniknutom parku Zuzana v centre obce v tesnej blízkosti Materskej školy poskytlo deťom priestor na vzdelávanie a príjemné trávenie chvíľ vo voľnom čase.

Zrevitalizovala sa zanedbaná časť obce a tým bol poskytnutý deťom, mládeži regiónu priestor na vzdelávanie v dopravnej výchove, skvalitnili sa voľnočasové aktivity rodín s deťmi.
viac informácií