SPPoločne 5

Chodník kultúry

Mamateyova 3343/4, 851 04 Petržalka

Získaný počet hlasov: 5 620

2.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Domka – Združenie saleziánskej mládeže vníma šancu ponúknuť kultúru množstvu ľudí, ktorí si každý deň skracujú cestu sídliskom. Ľudia v súčasnej hektickej dobe často nemajú čas na kultúrne vyžitie. Keď oni nemôžu ísť za kultúrou, chcú aby kultúra v nevtieravej forme prišla za nimi. Zároveň by radi priniesli nový formát aktivít pre niekoľko stoviek detí, mladých ľudí, rodín s deťmi a seniorov, ktorí každý týždeň prichádzajú do strediska, prostredníctvom multižánrových otvorených kultúrnych aktivít uskutočnených v revitalizovaných vonkajších priestoroch. V týchto priestoroch, otvorených počas celého dňa chcú ponúkať krásu a kultúru, čo najširšiemu okruhu ľudí.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Mamateyova 3343/4, 851 04 Petržalka

Predkladateľ

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Stredisko Bratislava – Mamateyova

Získaná výška podpory

6 000 €

27. 03. 2017 Plánujeme
Uskutočnilo sa plánovacie stretnutie k príprave projektu.

Vyskytli sa menšie ťažkosti s realizáciou nášho projektu. Momentálne sme čo sa týka realizačnej fázy v časovom sklze cca jeden mesiac, keďže náš hlavný partner, ktorý sa mal finančne podieľať na niektorých častiach revitalizácie priestoru od projektu odstúpil. Momentálne sme vo fáze ukončenia prípravy a popri tom intenzívne zháňame finančné prostriedky od iných darcov.
viac informácií