SPPoločne 4

Čas radostného očakávania - Advent

Tešedíkovo

Získaný počet hlasov: 2 804

4.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 4 500 €Projekt zahŕňa program počas 4 adventných nedieľ a  bude realizovaný zapojením detí materskej a základnej školy, členov Klubu dôchodcov a v spolupráci s ďalšími občianskymi združeniami. Programy sú určené pre širokú verejnosť, s cieľom spojenia všetkých generácií obce. Podujatie ponúka atraktívny a rôznorodý program s hudobnou zložkou, divadelným predstavením, adventným jarmokom, remeselníckymi tvorivými dielňami, ktoré budú zamerané na oživenie lokálnych ľudových tradícií a zvykov.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Tešedíkovo

Predkladateľ

Občianske združenie Centrum aktívnych mladých pre úspešné Slovensko

Získaná výška podpory

4 500 €