SPPoločne 2

Čarovný svet pohybu

Školský areál pri MŠ Jilemnického 2 ,SNV

Získaný počet hlasov: 444

8.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 5 000 €Usilujeme o revitalizáciu šk. dvora, tak aby bol pre deti v prvom rade bezpečným miestom ale aj miestom, plným farieb, zaujímavých centier pohybu,zábavy i oddychových zón. Chceme stimulovať u detí záujem o pohyb, evokovať pocity radosti z pohybu na čerstvom vzduchu a odvádzať ich nadmernú pozornosť od vysedávania pri moderných digitálnych zariadeniach.Zároveň by revitalizovaný šk.dvor mal slúžiť na bezpečnú hru detí sídliska, ktoré ešte MŠ z rôznych dôvodov nenavštevujú. Areál hier a zábavy v objekte MŠ by bol sprístupnený aj pre tieto deti a ich rodičov, nakoľko v okolí ich bydliska je málo vhodného a bezpečného priestoru pre pohybovú zábavu detí v predškolskom veku.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Školský areál pri MŠ Jilemnického 2 ,SNV

Predkladateľ

Rodičovské združenie pri MŠ Jilemnického 2, SNV

Získaná výška podpory

5 000 €

31. 12. 2013
Rodičovské združenie pri Materskej škole v Spišskej Novej Vsi dokončilo zrevitalizovanie školského dvora.

Deti v prvom rade získali bezpečné miesto, ale aj miesto plné farieb, zaujímavých centier pohybu, zábavy i oddychových zón. Deti z celého sídliska získali príťažlivé a bezpečné miesto na hry vonku.
viac informácií

18. 10. 2013
Práce na čiastočnej revitalizácii školského dvora postupne finišujú.

V areáli školského dvora pripravili podujatie pod názvom Krst preliezok s Kúzelníkom Wolfom. Akcia pre všetkýcho dobrovoľníkov, rodičov a deti bola spojená s občerstvením a minidiskotékou.
viac informácií