SPPoločne 1

Bývalá Botanická záhrada v Trnave SSPoločne pre verejnosť

Trnava

Získaný počet hlasov: 777

6.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 6 553 €Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave chce zvýšiť atraktivity trnavskej botanickej záhrady pre jej potenciálnych návštevníkov a sprístupniť ju záujemcov počas vytvorených otváracích hodín (v súčasnosti je prístupná v čase prítomnosti záhradníka). V záhrade plánujú sanovať jamu so zvyškami stavebného odpadu, vybudovať šlapáky - chodníčky k jednotlivým drevinám, zrekonštruovať náučný chodník a vysadiť jednu hodnotnejšiu drevinu.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Trnava

Predkladateľ

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom V Trnave

Získaná výška podpory

6 553 €

30. 05. 2013
Rekonštrukcia bývalej botanickej záhrady v Trnave ukončená.

Projekt rekonštrukcie bývalej botanickej záhrady v Trnave prebiehal vo viacerých fázach. Hlavnou fázou a cieľom bola sanácia jamy so zvyškami stavebného odpadu, ktorý bol vyvezený na skládku odpadov. Po úprave terénu boli do pôdu osadené šlapáky, ktoré vytvorili chodníky. Boli dovezené stromy, ktoré sa podarilo úspešne vysadiť, v rámci záhrady bola zrekonštruovaná náučná trasa, a boli osadené vitríny s novými plagátmi. Tiež boli vytvorené tabuľky k jednotlivým drevinám. Projekt počas riešenia podporovalo mnoho dobrovoľníkov, a otvorenie záhrady malo veľmi pozitívny ohlas u návštevníkov.
viac informácií

04. 04. 2013 Pozývame vás na ďalšie revitalizačné akcie

Pozývame vás na ďalšie brigády spojené s revitalizáciou starej Botanickej záhrady v Trnave. Prineste si chuť pracovať, vlastné náradie je vítané. Termíny sú na plagáte, a tiež na našej facebookovej stránke: http://www.facebook.com/pages/B%C3%BDval%C3%A1-Botanick%C3%A1-Z%C3%A1hrada-MTF-STU-v-Trnave/220549691345253?fref=ts
viac informácií

04. 04. 2013 Časť záhrady už sme spoločne zrevitalizovali

...a tu je niekoľko fotografii, ako sa nám darilo.
viac informácií

11. 03. 2013
Pozývame vás na revitalizačné akcie v bývalej Botanickej záhrade. 15.3.2013 8:30-18:00 výrub drevín 16.3.2013 - 22.3.2013 9:00-18:00 spracovanie dreva, rýľovanie Prineste si so sebou len chuť do práce, a dobrú náladu!

11. 03. 2013
Pozývame vás na revitalizačné akcie v bývalej Botanickej záhrade. 15.3.2013 8:30-18:00 výrub drevín 16.3.2013 - 22.3.2013 9:00-18:00 spracovanie dreva, rýľovanie Prineste si so sebou len chuť do práce, a dobrú náladu!