SPPoločne 4

Buďme fit na Furči

Košice - Dargovských hrdinov

Získaný počet hlasov: 3 260

5.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 6 000 €Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov sa rozhodla za pomoci dobrovoľníkov vyčistiť a upraviť terén voľnej plochy v centrálnom parku a vybudovať na nej outdoorové fitness, ktoré podporí rozvoj pohybových aktivít pre všetkých obyvateľov mestskej časti. Zrevitalizuje sa tak verejný priestor so spoločenským významom pre miestnu komunitu, ktorý sa nachádza v rekreačno-oddychovej zóne v centre mestskej časti.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Košice - Dargovských hrdinov

Predkladateľ

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov

Získaná výška podpory

6 000 €

30. 05. 2016
Fit zóna na Furči je pred dokončením.

11. 04. 2016
V areáli prebehli všetky čistiace práce.

Lokalita bola vyčistená a momentálne je pripravená na ohlásenie na stavebný úrad.
viac informácií