SPPoločne 2

Buď lepší, buď FIT

Fitness Centrum IRON GYM , Hollého 5879/60, Michalovce

Získaný počet hlasov: 3 867

5.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 6 400 €Zámerom projektu je vytvorenie zábavnej formy cvičenia pre deti postihnuté obezitou v regióne. Spolu s prednáškami o správnych stravovacích návykoch na ktorých sa zúčastnia aj rodičia vytvoriť systém pomoci týmto deťom. Výsledkom by malo byť plynulé, nenásilné a prirodzené chudnutie detí, ktoré im nespôsobí poruchu v trávení a ani nepreťaží ich organizmus cvičením.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Fitness Centrum IRON GYM , Hollého 5879/60, Michalovce

Predkladateľ

Druhá šanca na život

Získaná výška podpory

6 400 €

31. 12. 2013
Žiaci sa zúčastnili zábavných cvičení a rodičia prednášok o správnych stravovacích návykoch.

Motivačnou formou sa tak začal riešiť problém rizikovej skupiny detí trpiacich obezitou.
viac informácií

09. 10. 2013
Od júla prebieha realizácia projektu „Buď lepší, buď FIT“.

Pripravili sa manuály a propagačné materiály, aby sa projekt dostal do povedomia čo najviac obyvateľov Zemplínskeho regiónu. Program projektu sa začal koncom septembra slávnostným otvorením vo fitness centre IRON GYM. Pre deti je pripravená zábavná forma cvičenia a pre rodičov prednášky o správnych stravovacích návykoch.
viac informácií