SPPoločne 4

Bola raz jedna záhrada, v tej záhrade strom a na strome dom

Hronsek

Získaný počet hlasov: 2 870

3.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 4 995 €Projekt je zameraný na obnovu záhrady kaštieľa v obci Hronsek, ktorá je jednou z dominánt obce. Začiatkom 20. storočia bola ešte záhradou s dlhou alejou stromov. Práve toto stromoradie, postupne odstránené z dôvodu vysokého veku drevín, bude v záhrade obnovené. Doplnením lavičiek, rekonštrukciou studne a úpravou okolia sa tak vytvorí zóna oddychu pre domácich či turistov. Výsadbu líp a zelene zabezpečia občania a na záver umiestnia spolu s deťmi na stromy vtáčie domčeky, ktoré zostali zabudnuté v opustenom sklade kaštieľa.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Hronsek

Predkladateľ

Obec Hronsek

Získaná výška podpory

4 995 €

20. 04. 2016
Dňa 23.04.2016 sa v obci Hronsek konala spoločná brigáda občanov pri príležitosti konania podujatia ,, Slávnostný deň obce Hronsek“, ktoré sa uskutoční dňa 14. 05.2016.

Pri tejto príležitosti bol vyčistený areál záhrady barokového kaštieľa, vyčistený bol aj samotný kaštieľ a dokončili sa záhony pred ním.
viac informácií

04. 04. 2016
Občania Hronseku ozelenili a omladili záhradu barokového kaštieľa. Tento zámer sa zrealizoval v sobotu dňa 02.04.2016.

Od 15. hodiny sa v záhrade kaštieľa zišli rodinky, mladších i starších spoluobčanov, aby spoločne zmenili miesto, na ktorom im záleží. V úvode pán starosta informoval prítomných o význame stromov pre život a podal inštrukcie v výsadbe. Každá rodina, či jednotlivec si mohol vysadiť vlastný strom , lipu malolistú, z možných štyridsiatich štyroch kusov. O dobrovoľníkov nebola núdza a výsadba išla ľuďom od ruky. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie v podobe domácej jablkovej štrúdle a chlebíkov.
viac informácií

02. 04. 2016
Obec Hronsek pozýva všetkých na spoločnú brigádu pri výsadbe lipovej aleje.

V jednu jarnú sobotu sa uskutoční zmena vzhľadu barokového kaštieľa v obci Hronsek. Pozvaní sú všetci dobrovoľníci, ktorí chcú prispieť prácou ako výsadbou lipovej aleje, či záhonov kvetov.
viac informácií