SPPoločne 5

BIKE CENTRUM HENKY Riders

Rekreačná 3, 900 42 Dunajská Lužná

Získaný počet hlasov: 1 224

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 2 600 €Občianske združenie HENKYHO JAZDCI – HENKY Riders buduje v obci Dunajská Lužná BIKE CENTRUM HENKY Riders. Bude sa v ňom nachádzať BMX trať s BMX areálom pre BMX, MTB Dirt park, Pump dráhy pre začiatočníkov a pokročilých, Cyklotrial park, klubovňa, občerstvenie, sociálne zariadenie, šatňa, parkovacia plocha a reklamná plocha. Poslaním HENKY Riders je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov aj ostatnej verejnosti, v oblasti telesnej výchovy, športu a v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností. Vybudovaním BIKE CENTRUM HENKY Riders prispejú k rozvoju športových centier na Slovensku a sústredia v ňom viac športových aktivít, ktoré využije široká verejnosť. Budú propagovať olympijský šport BMX a realizovať prípravy reprezentácie. Plánujú aj organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských akcií.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Rekreačná 3, 900 42 Dunajská Lužná

Predkladateľ

HENKYHO JAZDCI

Získaná výška podpory

2 600 €

11. 02. 2017 Valentínsky Camp
Valentínsky Camp s HENKY Riders sa konal v dňoch 11.-12.2.2017.

Campu sa zúčastnili jazdci z 5 okolitých krajín úspešne a bez úrazu.
viac informácií

03. 12. 2016 Mikulášskeho kemp s HENKY Riders
Mikulášskeho kemp s HENKY Riders sa konal dňa 3.12. - 4.12.2016.

Na danom kempe sa zúčastnilo celkovo 36 jazdcov z 5 okolitých krajín. V sobotu jazdci absolvovali dvojfázový BMX tréning na dráhe a kondičný tréning pod dozorom kvalitných trénerov.Vyvrcholením kempu bol Mikulášsky pretek na ktorom boli odmenení všetci štartujúci pretekári vecnými cenami.
viac informácií