SPPoločne 4

Beží a športuje celá rodina

Moldava nad Bodvou

Získaný počet hlasov: 3 580

2.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 3 890 €Cieľom projektu je estetizácia nevyužitého prostredia a skrášlenie areálu Základnej školy v Moldave nad Bodvou, vytvorením detského ihriska, ktoré bude otvoreným centrom športu a pohybových aktivít pre deti predškolského veku a školopovinných detí dvoch základných škôl, ktoré sa nachádzajú v areáli. Estetizácia prostredia spočíva vo výstavbe bezpečného a originálneho detského ihriska a vo svojpomocnom skrášlení okolia výsadbou zelene a osadením lavičiek. Športuchtivé rodiny z mesta a okolia tak získajú možnosť športového vyžitia na jednom mieste.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Moldava nad Bodvou

Predkladateľ

Základná škola Moldava nad Bodvou

Získaná výška podpory

3 890 €

02. 06. 2016
Dňa 1. júna sa uskutoční slávnostné odovzdanie ihriska.

01. 05. 2016
Koncom apríla 2016 za začali terénne úpravy nevyužitých priestorov v areáli ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou.

Boli zrealizované výkopové práce, vytýčené miesta pre jednotlivé časti detského ihriska. Práce sa realizovali svojpomocne - v rámci vyučovacích hodín Svet práce - pri výkopových prácach pomáhali žiaci 8. a 9.ročníka pod vedení pána školníka a pedagógov školy. Začiatkom mája 2016 sa začala realizácia výstavby ihriska pre deti - osadila sa hojdačka, preliezky, šmýklavka, pieskovisko, kolísadlo, kolotoč. Rozbehli sa aj práce okolo estetizácie priestorov - žiaci pri príležitosti dňa Zeme vysádzali zeleň, osadili sa lavičky, odpadkový kôš. Slávnostné odovzdanie detského ihriska sa uskutoční dňa 1.6.2016 o 10:15 hod. pri príležitosti MDD. Odovzdávanie ihriska bude obohatené aj o kultúrny program.
viac informácií