SPPoločne 2

Bedminton s KGB - nová šanca pre mladé talenty z Gemera

Rožňava

Získaný počet hlasov: 3 473

7.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 4 500 €Naše občianske združenie Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava (ďalej len KGB 2010 Rožňava) chce vytvoriť možnosť pravidelne a aktívne hrať bedminton v Rožňave a okolí. Primárnou cieľovou skupinou sú hlavne deti od 6-15 rokov. Sekundárnou cieľovou skupinou je mládež od 15-18 rokov aj dospelí (hlavne rodičia). Bedminton je najrýchlejší raketový šport (rýchlosť košíka pri smeči je bežne nad 300 km/h maximálne namerané až 421 km/h), počas zápasu sa nabehá aj niekoľko km a je potrebné maximálne sústredenie počas celého zápasu. Bedminton rozvíja fyzicky (rýchlosť, vytrvalosť) aj psychicky (koncentrácia, výber optimálneho riešenia, analytické schopnosti, stratégia). V súčasnej dobe tieto naše aktivity vykonávame v OKC v Rožňave (experimentálna sála) v nevyhovujúcich podmienkach a chceli by sme ich zabezpečiť v mestskej športovej hale.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Rožňava

Predkladateľ

Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava (ďalej len KGB 2010 Rožňava)

Získaná výška podpory

4 500 €

31. 12. 2013
Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava oslovil veľkú časť mládeže a detí.

Klubu sa podarilo zaktivizovať veľkú časť mládaže a detí k aktívnemu tráveniu voľného času, hrou bedmintonu.
viac informácií