SPPoločne 1

Atraktívne multifunkčné ihrisko

Snina

Získaný počet hlasov: 2 673

4.

SPPoločne pre ľudí - Východ
Získaná výška podpory: 9 055 €Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa svojim projektom snaží zatraktívniť staršie športové ihrisko v Snine. Do prác sa pustia svojpomocne, zapoja dobrovoľníkov a vznikne nové hokejbalové ihrisko. Zároveň pripravujú hokejbalový turnaj, ktorý priláka ďalších mladých ľudí k aktívnemu využívaniu voľného času.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Snina

Predkladateľ

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Získaná výška podpory

9 055 €

31. 05. 2013
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa svojim projektom zatraktívnilo staršie športové ihrisko v Snine.

Dobrovoľníci postupne zrealizovali rekonštrukčné práce od výmeny poškodeného oplotenia, cez nahradenie zdevastovanej hracej plochy novým asfaltom, až po vytvorenie čiarovania. Mladí umelci maľbami vyzdobili steny vstupného objektu.
viac informácií

17. 04. 2013

Hoci bola hokejbalová výstroj zakúpená v rámci projektovej aktivity už dávnejšie, nemali sme ju kde uskladniť. Potrebovali sme dostatočne veľkú miestnosť nie len na uskladnenie ale i na prezlečenie sa. To sa nám podarilo s použitím vlastných peňazí a schopností zrealizovať nedávno. Ihrisko sa tak začalo už naplno využívať mladými športovcami. Cez týždeň sú ihrisko a výstroj využívané najmä poobede a to takmer denne. Cez víkend dokonca niekedy musíme vypracovávať harmonogram, aby si mohlo zašportovať čo najviac detí a mládeže a nevznikali konflikty. Mladí hokejbalisti sú výstrojov fascinovaní a láka ich najmä to, že sa môžu pripodobniť svojim športovým vzorom. Výstroj však neplní len estetickú ale aj bezpečnostnú funkciu, keď sa predchádza zraneniam, ktoré sa v zápale hry ľahko stávajú.
viac informácií

04. 04. 2013
Hokejový zápas Winter Classic 2013

Vo štvrtok 10.1.2013 sa uskutočnil hokejový zápas pod holým nebom na vynovenom multifunkčnom ihrisku, v rámci plánovaných aktivít nášho projektu ,, Atraktívne multifunkčné ihrisko´´. Zápas dostal názov Winter Classic 2013 a nastúpili v ňom proti sebe mladí, slobodní chlapci proti ženatým chlapom. Táto akcia má už dlhšiu tradíciu, no tento rok sme sa konečne dočkali rekonštrukcie priestorov a tak to celé dostáva nie len nový šat ale aj lepší náboj.
viac informácií

13. 12. 2012
V Snine sa pracuje na zlepšovaní ihriska

Na začiatku sme realizovali výmenu poškodeného ochranného oplotenia. Výmenu zrealizovali hlavne mladí dobrovoľníci za pomoci niektorých otcov, ktorých skúsenosti sa v praxi osvedčili a veľmi nám pomohli, aby sme práce ukončili v krátkom čase. Oplotenie je teraz celistvé bez dier, a tak lopty už neprepadávajú na okolité komunikácie.
viac informácií

13. 12. 2012
Spoločná maľba

Po výmene oplotenia sme sa pustili do maľby steny vstupného projektu. Už pred projektom sme ju namaľovali na bielo, avšak až teraz sa nám podarilo toto miesto zútulniť obrázkami, ktoré spríjemnia čas rodinného športovania na tomto našom športovisku. Maľbu realizovali mladí umelci pod vedením a dozorom už skúsenejšej staršej umelkyne.
viac informácií

13. 12. 2012
Opravili poškodenú hraciu plochu

Na plochu bola teraz položená nová, kvalitnejšia vrstva jemnozrného asfaltu. Už v nedeľu 9.12.2012 mala široká verejnosť možnosť vyskúšať ľadovú plochu, ktorú na tomto ihrisku vytvorili naši dobrovoľníci a tak si užívať možnosti, ktoré tento projekt priniesol do nášho mesta.
viac informácií

13. 12. 2012
V Snine sa pracuje na zlepšovaní ihriska

Na začiatku sme realizovali výmenu poškodeného ochranného oplotenia. Výmenu zrealizovali hlavne mladí dobrovoľníci za pomoci niektorých otcov, ktorých skúsenosti sa v praxi osvedčili a veľmi nám pomohli, aby sme práce ukončili v krátkom čase. Oplotenie je teraz celistvé bez dier, a tak lopty už neprepadávajú na okolité komunikácie.
viac informácií

13. 12. 2012
Spoločná maľba

Po výmene oplotenia sme sa pustili do maľby steny vstupného projektu. Už pred projektom sme ju namaľovali na bielo, avšak až teraz sa nám podarilo toto miesto zútulniť obrázkami, ktoré spríjemnia čas rodinného športovania na tomto našom športovisku. Maľbu realizovali mladí umelci pod vedením a dozorom už skúsenejšej staršej umelkyne.
viac informácií

13. 12. 2012
Opravili poškodenú hraciu plochu

Na plochu bola teraz položená nová, kvalitnejšia vrstva jemnozrného asfaltu. Už v nedeľu 9.12.2012 mala široká verejnosť možnosť vyskúšať ľadovú plochu, ktorú na tomto ihrisku vytvorili naši dobrovoľníci a tak si užívať možnosti, ktoré tento projekt priniesol do nášho mesta.
viac informácií