SPPoločne 2

Areál zdravia

Banská Štiavnica- Areál Spojenej školy a budúceho Gymnázia

Získaný počet hlasov: 4 419

3.

SPPoločne pre domovinu - Stred
Získaná výška podpory: 8 000 €Spojená škola v B.Štiavnici má záujem revitalizovať areál bývalého SOU lesníckeho s doplnením prvkov,ktoré by mali posúžiť na rekreáciu,oddych a trávenie voľného času pre študentov štiavnckých škôl a širokej verejnosti.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Banská Štiavnica- Areál Spojenej školy a budúceho Gymnázia

Predkladateľ

Spojená škola-Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera

Získaná výška podpory

8 000 €

31. 12. 2013
Spojená škola zrevitalizovala areál bývalého SOU lesníckeho ako Areál zdravia.

Upravené boli vonkajšie priestory areálu školy a domova mládeže. Súčasťou revitalizácie bola výsadba zelene, ktorá slúži aj na výučbu a poznávanie drevín lesníckych odborov. Spojená škola vybudovala kyslíkovú dráhu a umelú lezeckú stenu telocvični.
viac informácií