SPPoločne 4

Archeopark Liptovia - Projekt živej pravekej osady na úpätí Nízkych Tatier

Partizánska Ľupča

Získaný počet hlasov: 3 709

3.

SPPoločne pre ľudí - Stred
Získaná výška podpory: 6 000 €Občianske združenie Archeopark Liptov vybuduje živú pravekú osadu, s objektmi rekonštruovanými na základe reálnych archeologických nálezov z územia Slovenska. V areáli budú obytné a hospodárske objekty, ktoré budú prierezovo mapovať naše najstaršie dejiny od doby kamennej až po príchod slovanských kmeňov. Súčasťou bude aj funkčná kováčska vyhňa, mincovňa, hrnčiarska dielňa a tkáčska dielňa, rekonštruované dobové dopravné prostriedky, obory pre zvieratá, políčka na pestovanie pôvodných plodín, detský areál a rekonštrukcia mohyly z doby bronzovej, v ktorej bude expozícia praveku. Archeopark bude celoročne usporadúvať rôzne podujatia a festivaly zamerané na prezentáciu archeologického kultúrneho dedičstva Slovenska.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Partizánska Ľupča

Predkladateľ

Občianske združenie Archeopark Liptov

Získaná výška podpory

6 000 €