SPPoločne 3

Arborétum Doľany

Doľany

Získaný počet hlasov: 198

6.

SPPoločne pre domovinu - Západ
Získaná výška podpory: 5 000 €Pred 12 mil. rokov, na pobreží vtedajšieho mora, sa vytvárali sedimenty označované ako dolianske vrstvy, ktoré vytvorili kopček, dnes pútnické miesto Kostolík. V areáli Kostolíka sa nachádzajú dreviny a byliny zo slovenskej flóry zväčša pôvodné druhy. Nachádzajú sa tu unikátne lipy, ktoré rastú na skale. Zámerom je zviditeľniť a pomenovať jednotlivé dreviny a rastliny za účelom vzdelávania žiakov a verejnosti. Cieľom projektu je zlepšiť u širokej verejnosti environmentálne povedomie a zvýšiť vnímavosť detí a dospelých k rozmanitosti živých foriem. Tiež ich naučiť poznávať jednotlivé druhy domácich drevín, pochopiť ich význam v prírode a vytvárať a rozvíjať praktické zručnosti žiakov v ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Doľany

Predkladateľ

Obec Doľany

Získaná výška podpory

5 000 €

30. 11. 2014
Dokončením projektu sa určité práce iba začínajú.

Projekt Arboréta Doľany zlepšil environmentálne povedomie u širokej verejnosti a zlepšil vnímavosť detí a dospelých k rozmanitosti živých foriem. Plochu arboréta bude potrebné pravidelne udržiavať a porast čistiť od náletových drevín. Jednou z priorít bude ošetrovať dreviny za účelom udržania dobrého zdravotného stavu.
viac informácií

19. 11. 2014
Práce na Arboréte Doľany sa pomaly chýlia k záverečnému finišu.

V areáli prebiehajú práce na vysádzaní a úprave terénu.
viac informácií

19. 11. 2014
Práce na Arboréte Doľany sa pomaly chýlia k záverečnému finišu.

V areáli prebiehajú práce na vysádzaní a úprave terénu.
viac informácií