SPPoločne 4

Ako na to

Nižná

Získaný počet hlasov: 4 177

2.

SPPoločne pre ľudí - Stred
Získaná výška podpory: 6 000 €Občianske združenie Harlekýn umožní ľuďom so záujmom o kultúru z Hornej Oravy rozvíjať svoj spevácky, hudobný a tanečný talent pod vedením odborných lektorov a následne ho prezentovať. Workshopy budú zamerané najmä na menej tradičné a známe umelecké štýly. Následne zorganizuje 7 kultúrnych prehliadok, na ktorých budú môcť odprezentovať to, čo sa na workshopoch naučili. Príležitosť predstaviť sa dostanú na prehliadkach aj začínajúci umelci z regiónu Oravy.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Nižná

Predkladateľ

Občianske združenie Harlekýn

Získaná výška podpory

6 000 €

16. 05. 2016
Občianske združenie Hárlekýn pripravilo niekoľko menších tanečných workshopov pre mladých ľudí so záujmom o tanec.

V mesiacoch december až apríl sa venovali zvládnutiu rôznych tanečných štýlov - spoločenské tance, scénika, step, line dance. Na konci decembra sa 26.12.2015 uskutočnilo podujatie Štefanský ples. Bolo veľkým úspechom vidieť kultúrne sa zabávať takmer 200 mladých ľudí bez požívania alkoholu a cigariet.
viac informácií

16. 05. 2016
Občianske združenie Hárlekýn pripravilo niekoľko menších tanečných workshopov pre mladých ľudí so záujmom o tanec.

V mesiacoch december až apríl sa venovali zvládnutiu rôznych tanečných štýlov - spoločenské tance, scénika, step, line dance. Na konci decembra sa 26.12.2015 uskutočnilo podujatie Štefanský ples. Bolo veľkým úspechom vidieť kultúrne sa zabávať takmer 200 mladých ľudí bez požívania alkoholu a cigariet.
viac informácií

14. 04. 2016
Prvý spevácky workshop sa uskutočnil 13.-15.11.2015 v Trstenej a bol venovaný gospelovej hudbe.

Na workshop sa prihlásilo 53 ľudí z celého Slovenska. Viedla ho lektorka z Londýna Karen Gibson spolu so svojou shadowerkou Ayannou Mitchel. Gospelworkshop vyvrcholil kultúrnou prehliadkou, slávnostným galakoncertom, ktorý sa uskutočnil 15.11.2015 v Trstenej za prítomnosti viac ako 500 divákov.
viac informácií