SPPoločne 2

Aby si oddýchol každý

Bardejov, areál františkánskeho kláštora na ulici Františkánov

Získaný počet hlasov: 5 013

1.

SPPoločne pre domovinu - Východ
Získaná výška podpory: 8 000 €Priamo v centre historického Bardejova, ukrytý pred zrakom sveta a nachádza Františkánsky kláštor s úžasným areálom, ktorý pomaličky za kamennými múrmi chátral. S nadšencami a dobrovoľníkmi sme sa pustili do obnovy a oživenia tohto klenotu a jeho pretvorenie na nádherný verejný park pre matky s deťmi, mladých, seniorov i návštevníkov. Celý areál kláštora máme v prenájme na 35 rokov a pretvárame ho pod dohľadom pamiatkárov. Vypracovali sme štúdiu budúcej oddychovej zóny, brigádnicky sme celý areál vyčistili, uskutočnili sme tam historické prieskumy a prostredníctvom projektov a dobrovoľníckych aktivít tam postupne vzniká nádherný park, po ktorom Bardejovčania tak túžili a za vznik ktorého tak bojovali. S Vašou pomocou tam chceme dobudovať integrované detské ihrisko pre zdravé deti i deti s telesným postihom. Toto ihrisko bude významnou súčasťou celej oddychovej zóny.

Kategória

SPPoločne pre domovinu

Región realizácie

východ

Miesto realizácie projektu

Bardejov, areál františkánskeho kláštora na ulici Františkánov

Predkladateľ

Náš Bardejov

Získaná výška podpory

8 000 €

31. 12. 2013
Mesto Bardejov vybudovalo prvú časť oddychovej zóny - detské integrované ihrisko pre zdravé deti i deti s postihom.

Na realizácii projektu sa podieľali členovia okresného centra zväzu telesne postihnutých v Bardejove, dobrovoľníci i neziskové organizácie. Toto ihrisko je významnou súčasťou celej oddychovej zóny.
viac informácií

09. 09. 2013
V areáli Františkánskeho kláštora sa pustili do realizácie oddychovej zóny.

Z územia sa už odstránili 3 nelegálne stavby a upravil sa terén pre budúcu oddychovú zónu. Osadenie detského ihriska je naplánované na prvý októbrový týždeň.
viac informácií

09. 09. 2013
V areáli Františkánskeho kláštora sa pustili do realizácie oddychovej zóny.

Z územia sa už odstránili 3 nelegálne stavby a upravil sa terén pre budúcu oddychovú zónu. Osadenie detského ihriska je naplánované na prvý októbrový týždeň.
viac informácií