SPPoločne 3

400 rokov obce Mýto pod Ďumbierom

Mýto pod Ďumbierom

Získaný počet hlasov: 209

6.

SPPoločne pre ľudí - Stred
Získaná výška podpory: 5 000 €Pri príležitosti 400. výročia od prvej písomnej zmienky o obci sa v Mýte pod Ďumbierom uskutočnia oslavy. Počas kultúrno-spoločenskej akcie pre občanov i návštevníkov obce si pripomenú históriu obce, ocenenia občanov, ktorí prispeli k rozvoju obce, usporiadajú kultúrny program a stretnutie občanov s rodákmi, turistami a zástupcami partnerských obcí z Maďarska a Česka.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

stred

Miesto realizácie projektu

Mýto pod Ďumbierom

Predkladateľ

Obec Mýto pod Ďumbierom

Získaná výška podpory

5 000 €

25. 11. 2014
Pri príležitosti 400 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Mýto pod Ďumbierom bol pripravený bohatý kultúrny program a slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Na zasadnutí boli ocenení občania, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce. Plánom obce je naďalej do budúcnosti každoročne organizovať podobné stretnutia.
viac informácií

25. 11. 2014
Pri príležitosti 400 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Mýto pod Ďumbierom bol pripravený bohatý kultúrny program a slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Na zasadnutí boli ocenení občania, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce. Plánom obce je naďalej do budúcnosti každoročne organizovať podobné stretnutia.
viac informácií

25. 07. 2014
Dňa 25.7.2014 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom boli ocenení občania, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce Mýto pod Ďumbierom.

Súčasťou zasadnutia bolo aj vystúpenie učiteľov ZUŠ, recepcia s ocenenými a hosťami z partnerských miest z Maďarska - Csobánka, Chorvátska - Beli Manastir, Čiech - Mýto v Čechách, a Slovenska - Mýtne Ludany. Oslavy 400 rokov začali sprievodom obcou v dobových kostýmoch. Defilé sprievodu bolo v kultúrno športovom areáli, s predstavením jednotlivých postáv histórie doprevádzané slovom, hudbou a spevom. Kultúrny program bol doplnený o súťaže jednotlivcov. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie vojakov A SR, príslušníkov polície. Pre deti boli pripravené atrakcie, kĺzačky, preliezky, maľovanie na tvár a pod. Na záver bola pripravená spoločenská zábava pre všetky kategórie obyvateľstva.
viac informácií

25. 07. 2014
Dňa 25.7.2014 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom boli ocenení občania, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce Mýto pod Ďumbierom.

Súčasťou zasadnutia bolo aj vystúpenie učiteľov ZUŠ, recepcia s ocenenými a hosťami z partnerských miest z Maďarska - Csobánka, Chorvátska - Beli Manastir, Čiech - Mýto v Čechách, a Slovenska - Mýtne Ludany. Oslavy 400 rokov začali sprievodom obcou v dobových kostýmoch. Defilé sprievodu bolo v kultúrno športovom areáli, s predstavením jednotlivých postáv histórie doprevádzané slovom, hudbou a spevom. Kultúrny program bol doplnený o súťaže jednotlivcov. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie vojakov A SR, príslušníkov polície. Pre deti boli pripravené atrakcie, kĺzačky, preliezky, maľovanie na tvár a pod. Na záver bola pripravená spoločenská zábava pre všetky kategórie obyvateľstva.
viac informácií