SPPoločne 5

30 inšpiratívnych WICKs, divadlo a budúci Henry Macini v Eagle & Child na Haanovej 28

Haanova 2697/28, 851 04 Petržalka

Získaný počet hlasov: 5 267

5.

SPPoločne pre ľudí - Západ
Získaná výška podpory: 6 000 €Zámerom organizácie Viac ako vzdelanie je vytvoriť v škole komunitný priestor plný atmosféry slobody myslenia. Projekt predstavuje 4 výnimočné inovatívne aktivity. Sú určené pre mladých ľudí a miestnu komunitu s cieľom inšpirovať ich pre dobro, veľké veci, rozvíjať ich potenciál, charakter a zbližovať ich s miestnymi seniormi. Aktivity projektu budú: 30 WICKs - 30 stretnutí s inšpiratívnymi ľuďmi, séria 24 trojminútových videí, ktoré budú predstavovať 12 hádaniek + 12 riešení, nad ktorými sa dá lámať hlava aj niekoľko dní a inšpirujú k premýšľaniu. Zorganizujú divadelný klub pre mladých ľudí vo veku 14 – 19 rokov, sériu koncertných posedení pri jazzovej a klasickej hudbe a koláčikoch vyrobených študentmi, čaji a smoothie. Štvrtou aktivitou projektu bude odpracovanie cca 4 000 dobrovoľníckych hodín v miestnej komunite a na Slovensku.

Kategória

SPPoločne pre ľudí

Región realizácie

západ

Miesto realizácie projektu

Haanova 2697/28, 851 04 Petržalka

Predkladateľ

Viac ako vzdelanie

Získaná výška podpory

6 000 €

02. 05. 2017 Uskutočnili sme kultúrne akcie.
Mali sme koncert. Mali sme divadlo. Mali sme tanečné divadlo.

Máme nádherné krídlo. Neustále na ňom hrá niekto zo študentov.
viac informácií