1. kategória: SPPoločne pre ľudí

Podporíme kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné a verejnoprospešné podujatia; športové akcie, projekty zamerané na športovo-pohybové aktivity, určené pre rôzne skupiny obyvateľstva; projekty, ktoré prispejú k oživeniu a skvalitneniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci; zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu.

2. kategória: SPPoločne pre domovinu

Podporíme vzdelávacie a rozvojové projekty z oblasti ekológie, ochrany, rozvoja a skvalitnenia životného prostredia v obci, komunite alebo regióne; podporíme projekty zamerané na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk a parkov; cieľom podpory je ochrana prírody, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia v meste či obci.