O súťaži

Súťaž o wellness pobyt prebiehala súbežne s verejným online hlasovaním a  bola učená pre všetkých hlasujúcich. Automaticky bol do súťaže zaradený každý hlasujúci, ktorý si vypočítal výšku svojej úspory energií vďaka Kalkulačke úspor od 12. septembra do 3. októbra 2016.

Žrebovanie výhercov sa uskutočnilo každý utorok, elektronicky náhodným výberom v rámci 3 žrebovacích kôl od 12. septembra do 3. októbra 2016.

V každom žrebovacom kole vyhrali 2 súťažiaci 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku, národnej kultúrnej pamiatke zrekonštruovanej aj vďaka finančnej podpore SPP a Nadácie SPP v grantovom programe Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR.


Stiahnuť štatút súťaže