O hlasovaní

Verejné online hlasovanie o najprínosnejšie projekty v troch regiónoch Slovenska prebiehalo od 12. septembra do 3. októbra 2016, (24.00 h). Aj tentokrát rozhodla o víťazných projektoch široká verejnosť. Hlasovanie bolo bezplatné.

Vybranému projektu si mohol udeliť jeden alebo až tri hlasy. Šancu uspieť malo celkovo 30 projektov v rámci celého Slovenska s najvyšším počtom pridelených verejných hlasov, t. j. prvých 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a prvých 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov (Západ, Stred a  Východ).

Po skončení hlasovania získalo 9 mimoriadne zaujímavých projektov navyše bonusové ceny, o ktorých udelení rozhodli SPP a Nadácia SPP.