SPP a Nadácia SPP v júni vyhlásili už piaty ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Verejné online hlasovanie o najprínosnejšie projekty v troch regiónoch Slovenska prebiehalo od 12. septembra do 3. októbra 2016, (24.00 h). Aj tentokrát rozhodla o víťazných projektoch široká verejnosť. Hlasovanie bolo bezplatné.

piatom ročníku sme podporili 39 projektov v celkovej sume 200 000 eur v rámci celého Slovenska, z toho 30 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní - 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí, 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu a 9 projektov získalo bonusové ceny.

V súťaži o 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku vyhrali šiesti hlasujúci. Do súťaže bol zaradený každý hlasujúci, ktorý si vypočítal výšku svojej úspory energií vďaka Kalkulačke úspor prostredníctvom www.sppolocne.sk.

Stiahnuť podporené projekty