Mimovládne organizácie:

občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy

Školské zariadenia:

školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia

Kultúrne inštitúcie:

múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.

Športové zariadenia:

rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže

Samosprávy, obce a mestá