O programe

SPP a Nadácia SPP v marci 2014 vyhlásili už tretí ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom tohto programu je pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom okolí, oživiť aktivity a tradície v ich komunite. Od mája do júna 2014 mohla široká verejnosť on-line hlasovať o najprínosnejšie projekty v troch regiónov Slovenska. V júni 2014 boli zverejnené výsledky verejného on-line hlasovania. Projekty mohli získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 6 000 eur.

V treťom ročníku programu SPPoločne sme podporili 37 projektov v celkovej sume 200 000 eur v rámci celého Slovenska, z toho 30 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní - 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí, 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov Slovenska a 7 projektov získalo bonusové ceny.

Osem našich zákazníkov získalo 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku, národnej kultúrnej pamiatke zrekonštruovanej aj vďaka finančnej podpore SPP a Nadácie SPP v programe Obnovme si svoj dom, Ministerstva kultúry SR. Súťaž Zlepšime SPPoločne Slovensko prebiehala súbežne s verejným on-line hlasovaním.