SPP a Nadácia SPP vyhlásili už piaty ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Počas prvých štyroch ročníkov sme podporili už 167 projektov v celkovej hodnote 1 040 000 eur. V 5. ročníku sme vyčlenili opäť 200 000 eur, ktoré si rozdelia víťazné projekty v kategóriách SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu.

Od 20. júna do 13. júla 2016 mohli nepodnikateľské právnické osoby prihlasovať svoje projekty. Každý mohol prihlásiť maximálne 1 projekt. Projekt bolo potrebné zaslať elektronicky, prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý bol uverejnený priamo na webovej stránke www.sppolocne.sk.

Z prihlásených projektov vybrali odborné hodnotiace komisie 40 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu za každý z regiónov (Západ, Stred a Východ) a rovnaký počet projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí, to znamená spolu 240 projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu vo  verejnom online hlasovaní.

Verejné online hlasovanie o najprínosnejšie projekty v troch regiónoch Slovenska spúšťame od 12. septembra a potrvá do 3. októbra 2016, (24.00 h). Aj tentokrát rozhodne o víťazných projektoch široká verejnosť. Hlasovanie je bezplatné.

Vybranému projektu môžeš udeliť jeden alebo až tri hlasy. Šancu uspieť má celkovo 30  projektov v rámci celého Slovenska s najvyšším počtom pridelených verejných hlasov, t. j. prvých 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a prvých 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov (Západ, Stred a Východ).

Výsledky hlasovania zverejníme v prvý októbrový týždeň na tejto stránke.

Po skončení hlasovania získajú mimoriadne zaujímavé projekty, ktoré neuspeli vo verejnom online hlasovaní navyše bonusové ceny, o ktorých udelení rozhodnú SPP a Nadácia SPP.

Súbežne s hlasovaním je spustená súťaž o wellness pobyt. Vyhrať je možné 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku, národnej kultúrnej pamiatke zrekonštruovanej aj vďaka finančnej podpore SPP a Nadácie SPP v grantovom programe Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR. Automaticky je do súťaže zaradený každý hlasujúci, ktorý si vypočíta výšku svojej úspory energií vďaka Kalkulačke úspor prostredníctvom www.sppolocne.sk.