O programe

SPP a Nadácia SPP začiatkom júna vyhlásili už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom tohto programu je pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom okolí, oživiť aktivity a tradície v ich komunite. Od 8. septembra do 5. októbra 2015 mohla široká verejnosť on-line hlasovať o najprínosnejšie projekty a 9. októbra boli zverejnené výsledky. Projekty mohli získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 6 000 eur.

V štvrtom ročníku programu SPPoločne sme podporili 39 projektov v celkovej sume 200 000 eur v rámci celého Slovenska, z toho 30 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní - 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí, 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu a 9 projektov získalo bonusové ceny.

Osem našich zákazníkov získalo 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku, národnej kultúrnej pamiatke zrekonštruovanej aj vďaka finančnej podpore SPP a Nadácie SPP v grantovom programe Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR. Súťaž SPPoločne pre Slovensko prebiehala súbežne s verejným on-line hlasovaním.