O programe

SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Počas prvých troch ročníkov sme podporili už 128 projektov v celkovej hodnote 840 000 eur. V 4. ročníku sme vyčlenili 200 000 eur, ktoré si rozdelia víťazné projekty v kategóriách SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu.

Prihláste svoj verejnoprospešný projekt, ktorý obohatí vašu komunitu, obec či mesto.

Z prihlásených projektov vyberú odborné hodnotiace komisie 25 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu za každý z regiónov (západ, stred a východ) a rovnaký počet projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí, to znamená spolu 150 projektov ktoré sa budú uchádzať o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. Ak sa vám podarí získať vo verejnom hlasovaní najviac hlasov za váš projekt, získate finančné prostriedky na jeho realizáciu.

V rámci tohto ročníka podporíme 10 projektov v každom z 3 regiónov Slovenska (západ, stred a východ) s najvyšším počtom pridelených verejných hlasov – 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu, t.j. spolu 30 projektov. Mimoriadne zaujímavé projekty navyše získajú bonusové ceny.

Sami môžete rozhodnúť svojím hlasom, ktorý projekt získa finančný príspevok na svoju realizáciu.
Ak sa zapojíte do hlasovania, môžete získať atraktívne ceny v súťaži „Zlepšime SPPoločne Slovensko“, ktorá bude prebiehať súbežne s verejným on-line hlasovaním.