O programe

SPP a Nadácia SPP vyhlásili už tretí ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Počas prvých dvoch ročníkov sme podporili až 91 projektov v celkovej hodnote 640 000 eur. V 3. ročníku sme vyčlenili 200 000 eur, ktoré si rozdelia víťazné projekty v kategóriách SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu v rámci troch regiónov Slovenska (západ, stred, východ).

Opäť chceme spoločne s vami realizovať nové projekty, vďaka ktorým zlepšíme kvalitu života vo vašej komunite a podporíme niečo nové, zaujímavé, tradično-netradičné v mieste, kde žijete.

Od 24. marca do 28. apríla 2014 mohli nepodnikateľské právnické osoby prihlasovať svoje projekty. Každá nepodnikateľská právnická osoba mohla prihlásiť maximálne 1 projekt. Projekt bolo potrebné zaslať elektronicky, prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý bol uverejnený priamo na webovej stránke www.sppolocne.sk.

Zo všetkých prihlásených projektov vybrali odborné hodnotiace komisie v regióne západ, stred a východ 25 tých najlepších z každej kategórie (spolu 150), ktoré sa uchádzali o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. Od 19. mája do 16. júna 2014 mohla široká verejnosť on-line hlasovať o najprínosnejšie projekty v troch regiónoch Slovenska.

Jeden hlasujúci mal možnosť poslať svojmu vybranému projektu jeden, alebo až tri hlasy, ktoré mohol následne rozdeliť medzi dva, alebo tri rôzne projekty.

Šancu uspieť malo 10 projektov v každom z 3 regiónov Slovenska (západ, stred a východ) s najvyšším počtom pridelených hlasov – 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu. Navyše 7 projektov získa bonusové ceny, t.j. spolu 37 projektov.

Projekty mohli získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 6 000 eur.

Pre zákazníkov SPP sme opäť pripravili súťaž Zlepšime SPPoločne Slovensko o 8 pobytových poukazov. Víťazi súťaže vyhrali 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku, národnej kultúrnej pamiatke zrekonštruovanej aj vďaka finančnej podpore SPP a Nadácie SPP v programe Obnovme si svoj dom, Ministerstva kultúry SR. Po zaregistrovaní do zákazníckeho on-line portálu Moje SPP prostredníctvom www.sppolocne.sk boli automaticky zaradení do tejto súťaže.