O programe

SPP a Nadácia SPP vyhlásili už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Počas prvých troch ročníkov sme podporili až 128 projektov v celkovej hodnote 840 000 eur. V 4. ročníku sme vyčlenili 200 000 eur, ktoré si rozdelia víťazné projekty v kategóriách SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu.

Od 8. júna do 13. júla 2015 mohli nepodnikateľské právnické osoby prihlasovať svoje projekty. Každý mohol prihlásiť maximálne 1 projekt. Projekt bolo potrebné zaslať elektronicky, prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý bol uverejnený priamo na webovej stránke www.sppolocne.sk.

Podporené projekty získajú finančný príspevok vo výške od 3 000 do 6 000 eur.

Zo všetkých prihlásených projektov vybrali odborné hodnotiace komisie 25 najlepších projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu za každý z regiónov (západ, stred a východ) a rovnaký počet projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí. To znamená spolu 150 projektov, ktoré sa uchádzali o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. Tie, ktorým sa podarilo získať vo verejnom hlasovaní najviac hlasov za svoj projekt, získali finančné prostriedky na jeho realizáciu.

Verejné on-line hlasovanie o najprínosnejšie projekty v troch regiónoch Slovenska prebiehalo od 8. septembra do 5. októbra 2015. Aj tentokrát o odmenených projektoch svojím hlasovaním rozhodla široká verejnosť.

Šancu uspieť malo 10 projektov v každom z 3 regiónov Slovenska (západ, stred a východ) s najvyšším počtom pridelených hlasov – 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu, t.j. spolu 30 projektov. Navyše 9 projektov získalo bonusové ceny, t.j. spolu 39 projektov.

Pre zákazníkov SPP sme opäť pripravili súťaž SPPoločne pre Slovensko o 8 pobytových poukazov. Víťazi súťaže vyhrali 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku, národnej kultúrnej pamiatke zrekonštruovanej aj vďaka finančnej podpore SPP a Nadácie SPP v grantovom programe Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR.

Do súťaže boli automaticky zaradení všetci zákazníci SPP, ktorí sa zaregistrovali do on-line portálu Moje SPP prostredníctvom www.sppolocne.sk.