O programe

SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už tretí ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Počas prvých dvoch ročníkov sme podporili až 91 projektov v celkovej hodnote 640 000 eur. V 3. ročníku sme vyčlenili 200 000 eur, ktoré si rozdelia víťazné projekty v kategóriách SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu v rámci troch regiónov Slovenska (západ, stred, východ).

Opäť chceme spoločne s vami realizovať nové projekty, vďaka ktorým zlepšíme kvalitu života vo vašej komunite a podporíme niečo nové, zaujímavé, tradično-netradičné v mieste, kde žijete.

Prihláste svoj verejnoprospešný projekt, ktorý obohatí vašu komunitu, obec, či mesto. Z prihlásených projektov vyberú odborné hodnotiace komisie v regióne západ, stred a východ 25 projektov z každej kategórie (spolu 150), ktoré sa budú uchádzať o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. Ak sa vám podarí získať vo verejnom hlasovaní najviac hlasov za Váš projekt, získate finančné prostriedky na jeho realizáciu.

Po skončení prihlasovania projektov spustíme verejné on-line hlasovanie o najprínosnejší projekt pre daný región a mimoriadne zaujímavé projekty získajú navyše bonusové ceny.

Sami môžete rozhodnúť svojím hlasom, ktorý projekt získa finančný príspevok na svoju realizáciu. Atraktívne ceny môžete získať v súťaži „Zlepšime SPPoločne Slovensko“, ktorá bude prebiehať súbežne s verejným on-line hlasovaním.

Šancu uspieť10 projektov v každom z 3 regiónov Slovenska (západ, stred a východ) s najvyšším počtom pridelených verejných hlasov – 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu, t.j. spolu 30 projektov.