O programe

SPP a Nadácia SPP vyhlásilištvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Počas prvých troch ročníkov sme podporili už 128 projektov v celkovej hodnote 840 000 eur. V 4. ročníku sme vyčlenili 200 000 eur, ktoré si rozdelia víťazné projekty v kategóriách SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu.

Od 8. júna do 13. júla 2015 mohli nepodnikateľské právnické osoby prihlasovať svoje projekty. Každý mohol prihlásiť maximálne 1 projekt. Projekt bolo potrebné zaslať elektronicky, prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý bol uverejnený priamo na webovej stránke www.sppolocne.sk.

Projekty môžu získať finančný príspevok vo výške od 3 000 do 6 000 eur.

Zo všetkých prihlásených projektov vybrali odborné hodnotiace komisie 25 najlepších projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu za každý z regiónov (západ, stred a východ) a rovnaký počet projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí. To znamená spolu 150 projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. Tie, ktorým sa podarí získať vo verejnom hlasovaní najviac hlasov za svoj projekt, získajú finančné prostriedky na jeho realizáciu.

Verejné on-line hlasovanie o najprínosnejšie projekty v troch regiónoch Slovenska potrvá od 8. septembra do 5. októbra 2015. Aj tentokrát o odmenených projektoch svojím hlasovaním rozhodne široká verejnosť.

Jeden hlasujúci môže udeliť jeden alebo až tri hlasy. Tie môže buď všetky poslať svojmu favoritovi, alebo ich rozdelí medzi dva či tri rôzne projekty.

Šancu uspieť má 10 projektov v každom z 3 regiónov Slovenska (západ, stred a východ) s najvyšším počtom pridelených hlasov – 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu, t.j. spolu 30 projektov. Mimoriadne zaujímavé projekty získajú navyše bonusové ceny.

Pre zákazníkov SPP sme opäť pripravili súťaž SPPoločne pre Slovensko o 8 pobytových poukazov. Vyhrať môžete 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku, národnej kultúrnej pamiatke zrekonštruovanej aj vďaka finančnej podpore SPP a Nadácie SPP v grantovom programe Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR. Ak sa po hlasovaní zároveň zaregistrujete do zákazníckeho on-line portálu Moje SPP prostredníctvom sppolocne.sk, ste automaticky zaradení do tejto súťaže.