Spoločnosť SPP patrí medzí najvýznamnejšie filantropické subjekty na Slovensku. Dlhodobo podporuje a rozvíja aktivity smerujúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Ide napríklad o projekty na ochranu životného prostredia, poradenstvo smerujúce k znižovaniu spotreby energií a zvyšovanie energetickej efektívnosti, ale tiež viacero verejnoprospešných, sponzorských a ekologických aktivít, ktoré realizuje SPP aj prostredníctvom Nadácie SPP a neinvestičného fondu EkoFond.