O projekte | Aktuality

Košická detská historická železnica je unikátnou historickou úzkorozchodnou železnicou, jedinou z pôvodných pionierskych železníc v celom bývalom Československu. Po rokoch stagnácie ju už piaty rok prevádzkuje občianske združenie Detská železnica Košice. Na železničke pravidelne premáva 131-ročná parná lokomotíva Katka, najstaršia v strednej Európe. Katka je deponovaná priamo v stanici železničky v malom plechovom rušňovom depe, ktoré je v havarijnom stave. Cieľom projektu je prepláštenie ohyzdného plechového depa modernými estetickými zateplenými panelmi a jeho otvorenie do strany stanice. To zabezpečí požadovanú ochranu pamiatkovo chránenej parnej lokomotívy, estetizáciu nástupnej stanice železničky a organizovanie podujatí pre širokú verejnosť.

PredkladateľObčianske združenie Detská železnica Košice
MiestoKošice
Počet verejných hlasov3440
Výška podpory6 000 €

Nenašiel sa žiadny záznam.