Nadácia SPP
Baštová 5
811 03 Bratislava

Technická podpora počas verejného online hlasovania

(telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 18.00 h, e-mailom po 18.00 h a počas víkendov)

Tel: +421 908 744 765
e-mail: projekty@sppolocne.sk


Konzultácie k programu

(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h)

RNDr. Beáta Majerníková, PhD.
Nadácia SPP, programová manažérka
Tel.: +421 907 987 981
E-mail: bea@nadaciaspp.sk, projekty@sppolocne.sk