Ako prihlásiť projekt


Váš projekt predstavíte vyplnením elektronického formulára. Pozorne si prečítajte podmienky programu, aby ste si boli istí, že váš zámer spadá do jednej z oblastí podpory. Ak sa potrebujete poradiť o vašom projekte kontaktujte nás na týchto číslach.


1. Pripravte si podklady
2. Vyplňte formulár
3. Odošlite a počkajte na vyhodnotenie
4. Zbierajte hlasy


1. Pripravte si podklady


Pred vyplnením e-formulára vám odporúčame pripraviť si podklady k projektu, aby ste predišli prípadným technickým komplikáciám.
 
Návod na vypracovanie projektu vám poslúži k príprave podkladov. Inšpirovať sa môžete aj projektmi podporenými v predchádzajúcich ročníkoch.


2. Vyplňte formulár


Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára. Venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie.
 
  Prvá časť formulára obsahuje vaše kontaktné údaje, najdôležitejšie je správne vyplniť e-mailovú adresu kontaktnej osoby, na ktorú bude po vyplnení 1. časti formulára (Uložiť a pokračovať) odoslaný link, ktorý vám umožní vrátiť sa k rozpracovanému formuláru a vyplniť ďalšie časti.
 
    Keď už nebudete chcieť vo vašom projekte nič meniť, je potrebné váš projekt finálne odoslať a počkať na potvrdzujúci e-mail, ktorý bude odoslaný kontaktnej osobe.


3. Odošlite a počkajte na vyhodnotenie


Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky t. j. do 13. júla 2016 24.00 h.
 
Následne budú projekty odoslané na hodnotenie odborným hodnotiacim komisiám, ktoré na základe zverejnených kritérií vyberú 240 najlepších projektov, ktoré sa budú uchádzať o podporu širokej verejnosti.
 
Postupujúce projekty budú zverejnené na web stránke počas tretieho septembrového týždňa. Všetci žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.


4. Zbierajte hlasy


Chcete aby sa práve váš projekt stal víťazným a získal podporu až do 6 000 eur? Dajte vedieť o vašom projekte vašim priateľom a známym prostredníctvom sociálnych sietí  a to pred spustením verejného on-line hlasovania. Podporu získa prvých 5 projektov s najvyšším počtom hlasov v rámci každej kategórie a regiónu, spolu 30 projektov. Držíme vám palce :-)


Prihlásiť projekt