Pošlite nám projekt a získajte na naj podporu do 6 000 eur. ĎAKUJEME, AJ TENTO ROK
spolu zlepšíme svet okolo nás
Vaše hlasy opäť rozhodli a SPPoločne sme vybrali 39 projektov.
Spojte svoju energiu pomáhať s tou našou.
VIAC INFORMÁCIÍ VÝSLEDKY HLASOVANIA